Om Danny’s Dream

Jan Bruér Jan Bruérs doktorsavhandling från 2007, Guldår & Krisår – Svensk jazz under 50- och 60-talen är ett imponerande musikvetenskapligt verk. I kapitel 3 Det “svenska” i svensk 50- och 60-talsjazz har författaren valt att stanna upp inför en av den svenska jazzens främsta klassiker Danny`s dream för att belysa dess musikaliska innehåll och historiska bakgrund. Med författarens och Svensk Visarkivs tillstånd återges här utdrag ur boken. Du hittar... Read More

Verifierad av ExactMetrics