Seminarier och föredrag

”Att lyssna och bli delaktig av Lars Gullins musik är som att komma in i ett speciellt känsloklimat. Ett klimat, där vi nordbor känner oss hemma och där lyssnare från andra breddgrader fångas av den personliga, nordiska tonen i en ursprungligen amerikansk musikform. Gullin nådde dessutom en enkelhet och en renhet i uttrycket som tog form av ett nästan religiöst budskap. Musiken talade rakt ut, utan hinder. Det är bara att lyssna och bli delaktig. ”

Lars Sjösten 1986

“The emergence of Lars Gullin, another world class musician, saw him not only master the theoretical, technical and creative challenges of bebop but also take it a stage further by superimposing his own cultural identity on music, a crucial step in broadening the expressive resources of the music.”

Stuart Nicholson 2001

Lars Gullin – ett unikt konstnärskap

Lars Gullin Sällskapet, som arbetar för att sprida Lars Gullins musik till människor i vår samtid, vill gärna uppmärksamma detta med att erbjuda seminarier som främst riktar sig till elever i musikskolor men också till musik- och jazzintresserade i klubbar och föreningar. Seminarierna har olika inriktning beroende på intresse.

För elever i musikskolor finns möjlighet att genomföra seminarier med föredrag, musiklyssning och, där så är lämpligt, även ge tillfälle att spela. Vi prövar att spela arrange­mang av Lars Gullin för att på ett konkret sätt kunna analysera och bättre förstå hur han arbetade fram sina kompositioner och arr.

När det gäller Lars Gullin är det flera saker som samverkat till att forma den fina och personliga musik vi kan njuta av fortfarande, mer än 40 år efter hans död. I likhet med storheter som Duke Ellington komponerade och arrangerade han egen musik och han arrangerade också mängder av musik som komponerats av andra. Hans sätt att spela är hela tiden säreget och personligt och kommer bäst till sin rätt när han spelar sina egna kompositioner, med sin speciella melodik och harmonik.

 I seminarierna kommer vi framför allt behandla

  • Spelet/soundet – både Gullins eget men även gruppsoundet och den tidens ideal som passade bra för Gullins musikaliska temperament. (Cooljazz t.ex.)
  • Arrangemangen/kompositionerna – Mixen mellan amerikansk jazz och svensk folkmusik och nationalromantik, återkommande harmoniska förlopp etc. Vi lyssnar och analyserar.
  • Inspirationskällorna och biografi.

Det finns också möjlighet att genomföra ett heldagsseminarium där deltagarna under ledning spelar stycken arrangerade av Lars Gullin. Notmaterial och annan information kan i förväg distribueras till deltagarna.

Arvode för seminarieledare är beroende av vilket innehåll, inriktning och omfattning man väljer.

Kontakta Lars Gullin Sällskapet för närmare info.

Seminarieledare och föredragshållare

Ett flertal personer är engagerade som seminarieledare och föredragshållare bland annat Jan Levander, Jan Bruér och Lars-Olof Naessén.

Jan Levander är musiker, kompositör och arrangör med stort intresse och stor erfarenhet av Lars Gullins musik.

Jan Bruér är jazzhistoriker med ett flertal publikationer om bland annat Lars Gullin och hans musik.

Lars-Olof Naessén är ordförande i Lars Gullin Sällskapet, musiker och musikproducent.

För mer information, kontakta Lars Gullin Sällskapet

Lars-Olof Naessén              070-520 37 79

Danny Gullin                      073-675 10 61

info@gullin.net

Det går också bra att kontakta seminarieledaren direkt:

Jan Levander                      070-519 73 75

Jan Bruér                            070-590 82 38

Lars-Olof Naessén              070-520 37 79

Verifierad av ExactMetrics