Sällskapet
  • Vi uppmuntrar och hjälper jazzklubbar, musikskolor, jazzgrupper och körer som vill spela och sjunga eller genomföra konserter med Lars Gullins musik. I Sverige och utomlands.
  • Vi utser varje år pristagare till Lars Gullinpriset till en kompositör, musiker eller arrangör som verkar i Lars Gullins anda (Se Gullinpriset).
  • Vi medverkar till insamlandet av inspelningar och annat Gullinrelaterat material till jazzavdelningen vid Svenskt visarkiv och till Gullinmuseet i Sanda Stationshus på Gotland.
  • Vi uppmuntrar och tar initiativ till nyproduktion och återutgivning av skivor.
  • Vi bjuder in medlemmarna till konserter och möten med spännande musiker och jazzforskare.
    • Vi uppdaterar och utvecklar vår webbplats www.gullin.net där du hittar material om Lars Gullins liv som musiker, hans kompositioner och medmusikanter. Dessutom nytt och aktuellt med Gullininriktning som recensioner, reportage, konserter och skivor.

Gillar du Lars Gullins musik tycker vi att du ska bli medlem!

Genom medlemskapet bidrar du till att fler får möjlighet att upptäcka Lars Gullins musik. Dessutom hamnar du i en stimulerande medlemskrets av musiker, producenter och vanliga älskare av hans musik. Vi är nu drygt 160 medlemmar men vi vill bli fler.

Det är enkelt att bli medlem

Skicka ett mejl till info@gullin.net. Eller sätt in medlemsavgiften på plusgiro 370426-9. Skriv ditt namn, adress och e-postadress på inbetalningen. Medlemsavgiften för närvarande 200 kr. För övriga familjemedlemmar och studerande under 30 år är avgiften 100 kr.
Som ny medlem får du en unik CD med Lars Gullins musik. Du blir också inbjuden till olika arrangemang bland annat till Sällskapets årsmöten.

Lars Gullin Sällskapets styrelse

Historiken om Lars Gullin Sällskapet

Gruppen för Svensk Jazzhistoria, GSJ, kontaktades 1987 av Gullin-entusiasten Olle Lind som presenterade idén om en Lars Gullin Foundation. Ärendet bereddes under 1988 av Jan Bruér och Lars Westin som bland annat kontaktade Gullins anhöriga.

Vid GSJs årsmöte den 8 februari1989 bildades Sällskapet som en underavdelning till GSJ, med följande medlemmar: Anders Boustedt, Jan Bruér, Rolf Dahlgren, Danny Gullin, Olle Lind, Bengt Nyquist, Pär Rittsel, Lars Westin och Martin Westin. Vid mötet antogs stadgar och beslut togs att avsätta 5.000 kronor av GSJs medel till Sällskapet.

I april samma år ordnade GSJ i samarbete med SAMI och Nalens Vänner en träff kring Lars Gullins musik, inklusive en konsert av Lars Sjöstens kvartett. Under kvällen växte Sällskapet med ett 20-tal medlemmar.

Under 1993 tillsatte GSJ en arbetsgrupp med uppgift att aktivera Sällskapet som nu hade cirka 100 medlemmar. Det var dags att frigöra Sällskapet från GSJ. Det konstituerande mötet med den ideella föreningen Lars Gullin Sällskapet ägde rum i SAMIs lokaler den 22 februari 1994. Till ordförande valdes Björn Lindvall med Lars Sjösten som vice ordförande. Trumpetaren Rolf Ericson utsågs till hedersmedlem. I anslutning till mötet genomfördes en konsert med Lars Sjöstens kvartett och gästsolisten Rolf Ericson. Vidare berättade Rolf Ericson och chefen för SAMI, Yngve Åkerberg, minnen från sitt musicerande med Lars Gullin

Verifierad av ExactMetrics