Förnya ditt medlemskap – medlemsavgift för 2016

Bäste medlem i Lars Gullinsällskapet!

Erbjudande om förlängning av medlemskap i LGS 2016

Medlemsavgiften för 2016 är oförändrat 200 kr för enskild medlem.

För extra familjemedlemar är avgiften 100 kr/st

Betalas till Lars Gullinsällskapets plusgiro 370426-9 före 1 april 2016

Med vänlig hälsning

 

Torbjörn Sundquist

Kassör i LGS

Verifierad av ExactMetrics