Om musiken

JanBruer01-crop Jan Bruér

Jan Bruérs doktorsavhandling från 2007, Guldår & Krisår – Svensk jazz under 50- och 60-talen är ett imponerande musikvetenskapligt verk. I kapitel 3 Det “svenska” i svensk 50- och 60-talsjazz har författaren valt att stanna upp inför en av den svenska jazzens främsta klassiker Danny`s dream för att belysa dess musikaliska innehåll och historiska bakgrund. Med författarens och Svensk Visarkivs tillstånd återges här utdrag ur boken. Du hittar hela texten genom att klicka här

Verifierad av ExactMetrics