Tryckarr för ensemble

Lars Gullin: Tryckarr för ensemble

Av Jan Bruér

Lars Gullins musik lever, det vet vi som tillhör det sällskap som bär hans namn. Det kan illustreras av att det här och var finns grupper bestående av äldre och yngre musiker, proffs och amatörer, som spelar hans musik – inte bara detta jubileumsår (2018). Många gånger är deras repertoar baserad på Gullins s k tryckarr från 50-talet.

Under 40- och 50-talen tillhandahöll de svenska musikförlagen “B-arrangemang”, relativt lättspelade tryckta arr avsedda för de hundratals dansorkestrar som fanns runt om i landet. Flera av dessa hade sättningen trumpet, tre saxofoner och komp – vanligt redan under 30-talet och särskilt då Thore Ehrling startat sin septett, som blev en förebild för många landsortsorkestrar. Även när Arne Domnérus bildade sin egen orkester i början av 50-talet blev det standardsättning, ibland utökad med trombon. När Gullin från starten ingick i Domnérus Nalen-band hamnade han i det som brukade betraktas som landets främsta orkester, populär både hos danspubliken och jazzlyssnarna. Vid den tiden gick det utmärkt att kombinera god jazz och dansmusik, inom treminutersramen. Många av de ledande jazz- och dansmusikarrangörerna fick förlagens uppdrag att leverera material som passade in i den tidens uppfattning om dansbar jazzmusik.

I fallet Lars Gullin blev hans musik efterhand inte alltid särskilt uppskattad av danspubliken, men orkestrarna gillade att spela hans välklingande arrangemang och kompositioner, vilket torde vara förklaringen till att han fick så pass många av sina alster utgivna som B-arr. (A-arr var arrangemang för större orkestrar.) Gullin, liksom flera andra av proffsarrangörerna, förenklade emellanåt sina arr, exempelvis de som skrevs för Domnérus band, så att även amatörorkestrar kunde spela dem. Produktionen av tryckta B-arr upphörde omkring 1960, då musiken i folkparker och danssalonger ändrade karaktär till förmån för mer elektriska klanger och nya spelstilar.

Enlig facktidningen Estrad fanns inte mindre än 56 publicerade arr och melodier av Lars Gullin listade hos STIM/SKAP i början av 1961. I Björn Englunds “Svenska Jazzarr (1923-1960)” (Publikationer från jazzavdelningen SVA 1999) förtecknas 27 av Gullins kompositioner (den tidigaste i Gunnar Almstedts namn). Englunds utmärkta skrift ligger till grund för denna genomgång.

I nedanstående förteckning finns 33 stycken, varav några är Gullins arr på standardlåtar (Evergreens). Det kan alltså finnas fler utgivna tryckarr. Vi är tacksamma för tips och kompletteringar, vg meddela under adressen info@gullin.net

Förutom dessa tryckarr finns Lars Gullins musik publicerad i notboken “The Music of Lars Gullin – 75 compositions” (Edition Suecia 2003, ny upplaga 2018), “Åtta Melodier” (Nightshade, Fata Morgana m fl) (Edition Suecia 1983), “Portrait of my pals – Sex kompositioner i arrangemang för piano med analyser” (Edition Odeon 1964), “The Genuine Lars Gullin – Solo för barytonsax” (Schlagerförlaget 1961). Även Björn Alke har sammanställt en handfull av Gullins kompositioner, se Svensk Musiks hemsida. Ett mindre antal storbandsarr med Gullin-musik finns också, de flesta av Lars Sjösten, men också av Lars Gullin själv. Även en del icke publicerade småbandsarr finns bevarade. Info: Svensk Musik www.svenskmusik.org.

Dessutom finns ett flertal körarrangemang av bl a Gunnar Eriksson publicerade, se särskild förteckning hos Wessmans musikförlag.

Se vidare LGS hemsida under Noter/arr.

Nedanstående publicerade notutgåvor är kronologiskt angivna. Skivinspelningar avser första inspelning. Sättningarna är inte alltid identiska, vilket framgår av sättningsuppgifterna, som följer sedvanlig förkortningsmall.

Förkortningar:
E&L = Ehrling & Löfvenholm, med copyrightår, som inte alltid är identiskt med när arret publicerades

OJ = Orkesterjournalen med nummerhänvisning där notutgåvan omnämns ffg (Schlagerförlaget, med Yngve Stoor i ledningen, annonserade inte sina utgåvor i OJ. 1984 återutgav Schlagerförlaget 11 av sina 12 Gullin-arrangemang i en samlad utgåva.)

SVA = Arrangemanget finns hos Svenskt visarkivs jazzavdelning

HMV = Skivmärket His Master´s Voice med inspelningsdatum

De flesta av inspelningarna har kommit ut i flera CD-utgåvor – se t ex Pär Rittsels diskografi

Yellow Duck (L Gullin - G Almstedt)
tp, ts, as/bars, p, g, b
E & L 1950
OJ 1950:6
SVA
Metronome 1950-04-24 Zoot Sims (tp, ts, bars, p, b, dr)
Careless love (WC Handy)
tp, as, ts, as/bars, p, g, b, dr
E & L 1951
OJ 1951:5
Barit
tp, as, ts, bars, p, g, b, dr
E & L 1951
OJ 1951:9
SVA
Cupol 1950-11-14 Finnish All Stars (tp, tb, as, ts, bars, p, b, dr), HMV 1950-12-19 Arne Domnérus (tp, as, ts, bars, p, b, dr)
Early autumn (Ralph Burns)
tp, as, ts, as/bars, p, g, b. Även pianoutgåva.
E & L 1949
OJ 1951:9
SVA
Danny-O
tp, as, ts, bars, p, g, b
E & L 1951
OJ 1951:10
SVA
Gazell 1951-04-21 Lars Gullin (tp, th, tb, as, bars, p, b, dr)
On the Alamo (Isham Jones)
tp, as, ts, as/bars, p, g, b. Även pianoutgåva.
E & L 1952
OJ 1952:2
HMV 1951-07-05 Arne Domnérus (tp, as, ts, bars, p, b, dr)
Destination moon (M Fisher - R Alfred)
tp, as, ts, as/bars, p, g, b. Även pianoutgåva.
E & L 1952
OJ 1952:3
Pick yourself up (Jerome Kern)
tp, as, ts, as/bars, p, g, b. Även pianoutgåva.
E & L 1952
OJ 1952:11
What a kick
tp, as, ts, bars, p, g, b
E & L 1952
OJ 1952:11
SVA
HMV 1951-10-15 Arne Domnérus (tp, as, ts, bars, p, b, dr)
Danny‘s dream
tp, as, ts, bars, p, g, b
E & L 1956
OJ 1956:9
SVA
Metronome 1954-05-25, Lars Gullin (bars, g, b, dr) anm: LGs improviserade solo från inspelningen är transkriberat av honom själv i barytonstämman i detta arr.
That’s it
tp, as, ts, bars, p, b, dr
Schlagerförlaget 1956
SVA
Metronome 1951-02-21, Lars Gullin (bars, p, b, dr)
The flight
tp, as, ts, bars, p, g, b
Schlagerförlaget 1957
SVA
Sonet 1958-03-26, Lars Gullin (vtb, as, bars, p, b, dr)
Fedja
tp, as, ts, bars, p, g, b
E & L 1957
OJ 1957:9
SVA
Metronome 1956-04-23, Lars Gullin (tb, as, ts, 2 bars, p, b, dr)
Perntz
tp, as, ts, bars, p, g, b
E & L 1957
OJ 1957:11
Metronome 1956-04-23, Lars Gullin (tb, as, ts, bars, p, b, dr)
For F. J. fans only
tp, as, ts, bars, p, g, b
E & L 1957
OJ 1958:1
Metronome 1955-06-13, Lars Gullin (tb, ts, bars, g, b, dr), Artist 1959-01-28, Lars Gullin (flh, as, ts, bars, p, b, dr)
Ma
tp, tb, as, ts, bars, p, b, dr
E & L 1958
OJ 1958:4
SVA
Metronome 1956-04-23, Lars Gullin (tb, cl, ts, 2 bars, p, b, dr)
Aesthethic lady
tp, tb, as, bars, p, b, dr
E & L 1958
OJ 1959:2
SVA
Sonet 1958-03-26, Lars Gullin (tp, vtb, as, 2 bars, p, b, dr)
Lars meets Jeff
tp, as, ts, bars, p, b
Schlagerförlaget 1958
SVA
Metronome 1955-01-26, Lars Gullin (bars, g, b, dr)
Our knob (även kallad The knob)
tp, as, ts, bars, p, b
Schlagerförlaget 1958
SVA
Sonet 1958-04-16, Lars Gullin (tp, bars, g, b, dr)
Icarus on the moon
tp, as, ts, bars, p, b
Schlagerförlaget 1958
SVA
Sonet 1958-04-11, Lars Gullin (tp, bars, g, b, dr) OBS Ovanstående två titlar har blivit omkastade på olika skivutgåvor och även ovanstående notutgåvor. Däremot stämmer uppgifterna i Schlagerförlagets notutgåva “The Genuine Lars Gullin – solo för barytonsax” (1961) samt i Edition Suecias samling “75 Compositions”. En ledtråd är också Putte Wickmans sextetts inspelning av Our knob på skivmärket Jöns 1960-09-02, där LG medverkar både som arrangör och gästsolist. Ett handskrivet arr av LG finns bevarat, med rätt titel.
Stockholm street
tp, as, ts, bars, p, b
Schlagerförlaget 1958
SVA
Karusell 1958-09-16, Stan Getz (tp, tb, 2 ts, bars, p, b, dr)
Merlin
tp, as, ts, bars, p, b
E & L 1959
OJ 1959:9
Metronome 1952-12-12, Lars Gullin (tp, frh, tb, as, bars, p, b, dr). Vid inspelningen för Artist 1959-01-28 medverkade snarlik sättning men utan valthorn (frh).
Fine together
tp, tb, as, ts, bars, p, b, dr
E & L 1959
OJ 1959:9
Sonet 1958-01-21 Lars Gullin (bars, p, b, dr)), Artist 1959-01-28 Lars Gullin (flh, tb, as, ts, bars, p, b, dr)
The black rose
tp, tb, as, ts, bars, p, b
E & L 1959
OJ 1960:3
SVA
Artist 1959-01-28, Lars Gullin (flh, tb, as, ts, bars, p, b, dr)
Peter of April
tp, tb, as, ts, bars, p, b, dr
Schlagerförlaget 1960 (rev 1985)
SVA
Jolly 1959-12-10 (Italien), Basso – Valdambrini (tp, tb, as, ts, bars, p, b, dr)
Inside pictures
tp, as, ts, bars, p, b
Schlagerförlaget 1960
SVA
SR 1961-06-18 (outgiven), Lars Gullin (tp, tb/tu, as, ts, bars, g, b, dr)
Circus
Arr: Lars Sjösten. tp, tb, as, ts, bars, p, b, dr
Schlagerförlaget 1960
SVA
Metronome 1954-05-25, Lars Gullin (bars, g, b, dr)
Happy again
Arr: Lars Sjösten. tp, tb, as, ts, bars, p, b, dr
Schlagerförlaget 1960
SVA
Philips 1957-03-04, Lars Gullin (bars, p, b, dr)
Silhouette
tp, tb, as, ts, bars, p, b, dr
Schlagerförlaget 1960
SVA
Metronome 1952-12-15, Lars Gullin (tp, tb, frh, as, bars, p, b, dr)
Bluesport
tp, tb, as, ts, bars, p, b, dr
Schlagerförlaget 1960
SVA
Odeon 1974-09-08, Lars Gullin (tp, tb, as, ts, bars, p, b, dr)
Blue mail
ts, bars, p, b
E & L 1960
OJ 1961:3
Artist 1960-02-17, Lars Gullin (tp, tb, as, ts, 2 bars, p, b, dr)
Baritonome
ts, bars, p, b
E & L 1960
OJ 1961:3
SVA
Artist 1960-02-17, Lars Gullin (tp, tb, as, ts, 2 bars, p, b, dr)
The yellow leaves’ love to the earth
ts, bars, p, b
E & L 1960
OJ 1961:3
SVA
Artist 1960-02-17, Lars Gullin (tp, tb, as, ts, 2 bars, p, b, dr) anm: De tre sistnämnda arrangemangen gavs ut i ett häfte med två stämmor (Bb resp Ess) plus komp.

Verifierad av ExactMetrics