Gullinmusik i New York

Sällskapet har under en tid följt den unge jazzmusikern Oskar Stenmark som studerar jazztrumpet på Manhattan School of Musik. Magnus Nygren har gjort en intervju med Oskar i OJ 1 2016. Här ett utdrag ur intervjun:

”Lars Gullins musik har alltid funnits och den ligger bara och väntar att bli spelad. Jag tycker att den fortfarande är aktuell, både ur ett kompositions- och arrangemangsperspektiv. Så man kan ju inte låta bli. Det vore orättvist om den skulle ligga bara finnas på papper”, säger han.

I ett mail till berättar Oskar att han, under sin master-examenskonsert den 11 februari, spelade musik av Lars Gullin bl.a. med ett klurigt arrangemang av Aesthetic  Lady. Han har bildat en oktett med lokala musiker och fått arr av sin gamla lärare Jan Allan. Fyra konserter är uppbokade.

Oskar kommer hem till sommaren och uppträder bl.a på Världsarvsjazzen i Söderhamn i juli.

Verifierad av ExactMetrics